ბუნება 3 კლასი რვეული
ავტორი: მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი გამომცემლობა: ბაკურ სუალაკურის გამომცემლობა
7
ბუნება 4 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
 მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი;  ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
5
ბუნება 4 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
5
ბუნება 4 კლასი რვეული
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ბუნება 5 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ნ. ბარნაველი, მ. კაშია, ქ.სეფიაშვილი, რ. ქანთარია, ლ.ჩაჩუა გამომცემლობა კლიო
8
ბუნება 5 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ბუნება 5 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ბუნება 5 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ნ. ბარნაველი, მ. კაშია, ქ.სეფიაშვილი, რ. ქანთარია, ლ.ჩაჩუა გამომცემლობა კლიო
8
ბუნება 5 კლასი მოსწავლის რვეული
ნ. ბარნაველი, მ. კაშია, ქ.სეფიაშვილი, რ. ქანთარია, ლ.ჩაჩუა გამომცემლობა კლიო
5
ბუნება 5 კლასი რვეული
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
6
ბუნება 6 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ბუნება 6 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ნ. ბარნაველი, მ. კაშია, ქ.სეფიაშვილი, რ. ქანთარია, ლ.ჩაჩუა გამომცემლობა კლიო
8
ბუნება 6 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ბუნება 6 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ნ. ბარნაველი, მ. კაშია, ქ.სეფიაშვილი, რ. ქანთარია, ლ.ჩაჩუა გამომცემლობა კლიო
8
ბუნება 6 კლასი მოსწავლის რვეული
ნ. ბარნაველი, მ. კაშია, ქ.სეფიაშვილი, რ. ქანთარია, ლ.ჩაჩუა გამომცემლობა კლიო
5
ბუნება 6 კლასი რვეული
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
6
ბუნება 7 კლასი მოსწავლის წიგნი
რუსუდან ახვლედიანი, ნატო შათირიშვილი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
18
გეოგრაფია 10 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ. ელიზბარაშვილი, ზ.დავითაშვილი გამომცემლობა კლიო
10
გეოგრაფია 11 კლასი მოსწავლის წიგნი
მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე, ზ.სეფერთელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
10
გეოგრაფია 11 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ. ელიზბარაშვილი, ზ.დავითაშვილი გამომცემლობა კლიო
12.5
გეოგრაფია 7 კლასი 1 ნაწილი
მაია ბლიაძე, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
9
გეოგრაფია 7 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
მაია ბლიაძე, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
9
გეოგრაფია 7 კლასი რვეული
მაია ბლიაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
გეოგრაფია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე, ზ.სეფერთელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
15