მათემატიკა 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშივლი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი 
7.5
მათემატიკა 5 კლასი 1 ნაწილი
გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ია მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
9
მათემატიკა 5კლასი 2 ნაწილი
გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ია მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
7
მათემატიკა 6კლასი 1 ნაწილი
გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ია მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
8
მათემატიკა 1 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
6.25
მათემატიკა 1 კლასი მოსწავლის წიგნი
ავტორი: იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
მათემატიკა 1 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
3.5
მათემატიკა 1 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი  ავთანდილ საგინაშვილი 
6.25
მათემატიკა 1 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ,ბექაური,ა,საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
3.5
მათემატიკა 1 კლასი 3 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
6.25
მათემატიკა 1 კლასი რვეული
ავტორი: იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცმელობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცმელობა
5
მათემატიკა 10 კლასი (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი: მ.წილოსანი, ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია გამომცემლობ: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა გამოცემის წელი:  
17.9
მათემატიკა 10 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე გამომცემლობა ინტელექტი
10
მათემატიკა 11 კლასი (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი: მ.წილოსანი, ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცმელობა გამოცემის წელი:
17.9
მათემატიკა 11 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე გამომცემლობა ინტელექტი
10
მათემატიკა 12 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი,  თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე გამომცემლობა ინტელექტი
10
მათემატიკა 1კლასი 2 ნაწილი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
5
მათემატიკა 1კლასი რვეული
გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ია მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
8
მათემატიკა 2 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი:იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას
6
მათემატიკა 2 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
7.5
მათემატიკა 2 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლი წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
7.5
მათემატიკა 2 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
3.5
მათემატიკა 2 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი: იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
6
მათემატიკა 2 კლასი რვეული
ავტორი: იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
5