მათემატიკა 10 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე გამომცემლობა ინტელექტი
10
მათემატიკა 11 კლასი (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი: მ.წილოსანი, ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია გამოცემის წელი:
17.9
მათემატიკა 11 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე გამომცემლობა ინტელექტი
12
მათემატიკა 12 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი,  თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ჭელიძე გამომცემლობა ინტელექტი
10
მათემატიკა 1კლასი 2 ნაწილი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
5
მათემატიკა 2 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი:იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური  
6
მათემატიკა 2 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
7.5
მათემატიკა 2 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლი წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
7.5
მათემატიკა 2 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
3.5
მათემატიკა 2 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი: იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის
6
მათემატიკა 2 კლასი რვეული
ავტორი: იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის
5
მათემატიკა 2კლასი 2ნაწილი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
6
მათემატიკა 2კლასი 3ნაწილი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
5
მათემატიკა 3 კლასი 1 ნაწილი
გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ია მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
9
მათემატიკა 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
3.5
მათემატიკა 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი:გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
6
მათემატიკა 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი 
3.5
მათემატიკა 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი: გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური
6
მათემატიკა 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ა.საგინაშვილი
7.5
მათემატიკა 3 კლასი რვეული
ავტორი: იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური  
6
მათემატიკა 3 კლასი ტესტი
ავტორი: ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია    
5
მათემატიკა 3კლასი 3 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
7
მათემატიკა 4 კლასი 1 ნაწილი
გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ია მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
9
მათემატიკა 4 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
3.5