3 კლასი კომპლექტი
მწვანე სკოლა დასახელება რაოდ. ფასი ჯამი ქართული 3კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7 ქართული 3კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7 ქართული 3კლ. რვეული 1 6 6 მათემატიკა 3კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 6 6 მათემატიკა 3კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 6 6 მათემატიკა 3 კლ. რვეული 1 6 6 ინგლისური 3კლ. წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7 ინგლისური 3კლ. წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7 ინგლისური 3კლ. რვეული (2 ნაწ) 1 7 7 ინგლისური 3კლ. რვეული (1 ნაწ) 1 7 7 ბუნება 3კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 5 5 ბუნება 3კლ. რვეული 1 7 7 ბუნება 3კლ. (2 ნაწ) 1 5 5 მუსიკა და ბავშვები 3 კლ. რვეული 1 6 6 მუსიკა და ბავშვები 3 კლ. წიგნი 1 11 11 მე და საზოგადოება 3კლ (ნაწილი 2) რვეული 1 5 5 მე და საზოგადოება 3 კლ.წიგნი 1ნაწ. 1 8,75 8,75 მე და საზოგადოება 3 კლ წიგნი (ნაწილი 2) 1 8,75 8,75 მე და საზოგადოება 3 კლ რვეული 1ნაწ 1 5 5 3 ხელოვნება 1 7 7   20   134,5
134.5
ბუნება 3 კლაის 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი: მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცმელობა
5
ბუნება 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი:მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
5
ბუნება 3 კლასი რვეული
ავტორი: მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი გამომცემლობა: ბაკურ სუალაკურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ.ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ინგლისური 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ინგლისური 3 კლასი მოსწავლის რვეული 1 ნაწილი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 3 კლასი მოსწავლის რვეული 2 ნაწილი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
მათემატიკა 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშივლი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი 
7.5
მათემატიკა 3 კლასი 1 ნაწილი
გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ია მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
9
მათემატიკა 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
3.5
მათემატიკა 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ავტორი:გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
6
მათემატიკა 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის რვეული
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი 
3.5
მათემატიკა 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ა.საგინაშვილი
7.5
მათემატიკა 3 კლასი რვეული
ავტორი: იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
5
მათემატიკა 3კლასი 3 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
7
მე და საზოგადოება 3 კლასი კომპლექტი
ნინო ტალახაძე გამომცემლობა სიდი კომპლექტი შედგება: მოსწავლის წიგნი 1 ნაწილი, მოსწავლის წიგნი 2 ნაწილი, მოსწავლის რვეული 1 ნაწილი და მოსწავლის წიგნი 2 ნაწილი
27.5
მუსიკა 3 კლასი მოსწავლის რვეული
ოთიაშვილი, ქუმსიშვილი წყაროსთვალი
6
მუსიკა 3 კლასი მოსწავლის წიგნი
ოთიაშვილი, ქუმსშივილი წყაროსთვალი
11
უნარები 3 კლასი
თ.ბექაური,ა.საგინაშვილი გამომცემელი ავთანდილ საგინაშვილი
4
ქართლი 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
7
ქართული 3 კლასი 1 ნაწილი
თ კუხიანიძე,ნ გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ქართული 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
7
ქართული 3 კლასი რვეული
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
6