9 კლასი კომპლექტი
მწვანე სკოლა № კოდი დასახელება ავტორი რაოდ. ფასი ჯამი    9789941439650 ფიზიკა 9 კლ მოსწავლის წიგნი გედენიძე 1 10 10    9789941439278 ქიმია 9 კლ მოსწავლის წიგნი ვარდიაშვილი 1 10 10    9789941924965 ბიოლოგია 9 კლასი ზაალიშვილი 1 10 10    9789941113505 ხელოვნება 9 კლ წიგნი კუნჭულია 1 11 11    9789941156335 მათემატიკა 9 მოსწ. წიგნი ჯაფარიძე,წილოსანი 1 14 14    9789941156212 ისტორია 9 მოსწ. წიგნი ნ.ასათიანი, მ.ლორთქიფანიძე, ფ.ლომაშვილი, რ.მეტრეველი, გ.ოთხმეზური 1 18 18    9789941156113 გეოგრაფია 9 მოსწ. წიგნი ბლიაძე,ჭანტურია 1 15 15    9789941162381 სამოქალაქო განათლება მოსწავლის წიგნი IX კლასი მეიფარიანი 1 10 10    9789941439698 ფიზიკა 9 კლ მოსწავლის რვეული გედენიძე 1 4 4    9789941439254 მუსიკა 9 კლასი მოსწავლის წიგნი მარიკა ჩიკვაიძე1 1 11 11    9789941159220 გეოგრაფია 9 კლასი რვეული მაია ბლიაძე,გია ჭანტურია,დავით კერესელიძე 1 6,9 6,9    9789941234637 ისტორია 9 კლასი რვეული გიორგი სანიკიძე,ნინო კიღურაძე,ლალი ფირცხალავა 1 6,9 6,9             126,8
126.8
ბიოლოგია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
მ. მაყაშვილი, რ. ახვლდენიანი, მ.სეხნიაშვილი, მ. ჯალიაშვილი გამომცემლობა კლიო
12.5
ბიოლოგია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ.ზაალიშვილი გამომცემლობა ტრიასი
10
გეოგრაფია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
მ.ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დ.კერესელიძე, ზ.სეფერთელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
15
გეოგრაფია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ. ელიზბარაშვილი, ზ.დავითაშვილი გამომცემლობა კლიო
12.5
ისტორია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ.ასათიანი, მ.ლორთქიფანიძე, ფ.ლომაშვილი, რ.მეტრეველი, გ.ოთხმეზური ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
18
ისტორია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
გიორგობიანი,კავთიაშვილი.მეძმარიაშვილი გამომცემლობა კლიო
16.25
მათემატიკა 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ავტორი: მ.წილოსანი, ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია გამომცემლობ: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა გამოცემის წელი:
14
მათემატიკა 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე გამომცემლობა ინტელექტი
10
მუსიკა 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ოთიაშვილი, ქუმსიშვილი გამომცემლობა წყაროსთვალი  
11
ოსტორია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ე. მეძმარიაშვილი, მ.პაპიაშვილი, რ.დაუშვილი, თ. პაპასქირი გამომცემლობა კლიო
16.25
სამოქალაქო 9 კლასი
მეიფარიანი, მიქიაშვილი საქართველოს მაცნე
10
ფიზიკა 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ლ. ჩიჩუა, რ. ქანთარია გამომცმელობა კლიო
12.5
ფიზიკა 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ქ.ტატიშვილი გამომცმელობა დიოგენე
19
ფიზიკა 9კლასი
გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
10
ფიზიკა 9კლასი რვეული
გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
4
ქიმია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ. ადნრონიკაშვილი, მ. მამიაშვილი, დ. გულია  გამომცემლობა კლიო
12.5
ქიმია 9კლასი
მ. ვარდიაშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
10
ქიმია 9კლასი რვეული
ვარდიაშვილი ინტელექტი
3.8
ხელოვნება 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო
12.5
ხელოვნება 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ. კუნჭულია, მ.მეხახიშვილი, ნ.მიქაბერიძე გამომცმელობა დიოგენე
13.2