3 კლასი კომპლექტი


134.5

მწვანე სკოლა

დასახელება რაოდ. ფასი ჯამი
ქართული 3კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7
ქართული 3კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7
ქართული 3კლ. რვეული 1 6 6
მათემატიკა 3კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 6 6
მათემატიკა 3კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 6 6
მათემატიკა 3 კლ. რვეული 1 6 6
ინგლისური 3კლ. წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7
ინგლისური 3კლ. წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7
ინგლისური 3კლ. რვეული (2 ნაწ) 1 7 7
ინგლისური 3კლ. რვეული (1 ნაწ) 1 7 7
ბუნება 3კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 5 5
ბუნება 3კლ. რვეული 1 7 7
ბუნება 3კლ. (2 ნაწ) 1 5 5
მუსიკა და ბავშვები 3 კლ. რვეული 1 6 6
მუსიკა და ბავშვები 3 კლ. წიგნი 1 11 11
მე და საზოგადოება 3კლ (ნაწილი 2) რვეული 1 5 5
მე და საზოგადოება 3 კლ.წიგნი 1ნაწ. 1 8,75 8,75
მე და საზოგადოება 3 კლ წიგნი (ნაწილი 2) 1 8,75 8,75
მე და საზოგადოება 3 კლ რვეული 1ნაწ 1 5 5
3 ხელოვნება 1 7 7
  20   134,5

გაზიარება:

ფასი
134.5
ნანახია
234
(5.0)