4 კლასი კომპლექტი


129.5

მწვანე სკოლა

ქართული 4კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7
ქართული 4კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7
ქართული 4კლ. რვეული 1 5 5
ინგლისური 4კლ. წიგნი(2 ნაწ) 1 7 7
ინგლისური 4კლ. რვეული 1 8 8
ინგლისური 4კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7
მათემატიკა რვეული 4 1 6 6
მათემატიკა 4კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7
მათემატიკა 4კლ. წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7
ბუნება 4კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 5 5
ბუნება 4კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 5 5
ბუნება 4კლ. რვეული 1 7 7
მუსიკა და ბავშვები 4 კლ. წიგნი 1 11 11
მუსიკა და ბავშვები 4 კლ. რვეული 1 6 6
მე და საზოგადოება მოსწ 4კლ.რვ 1 ნა 1 5 5
მე და საზოგადოება 4კლ. მოსწ წიგ 1 ნაწ 1 8,75 8,75
მე და საზოგადოება 4 კლასი რვეული (ნაწილი 2) 1 5 5
მე და საზოგადოება 4 კლასი  წიგნი მე2 ნაწ. 1 8,75 8,75
4 ხელოვნება 1 7 7
  19   129,5

გაზიარება:

ფასი
129.5
ნანახია
257