5 კლასი კომპლექტი


139

მწვანე სკოლა

არ შეიცავს არჩევით მეორე ენას

დასახელება რაოდ. ფასი ჯამი
ქართული 5კლ.წიგნი(1 ნაწ) 1 7 7
ქართული 5კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7
ქართული 5კლ. რვეული გრამატიკისთვის 1 5 5
ქართული 5კლ. გრამატიკა 1 7 7
მათემატიკა რვეული 5 1 6 6
მათემატიკა 5კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7
მათემატიკა 5კლ.წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7
ინგლისური 5კლ. წიგნი (2 ნაწ) 1 8 8
ინგლისური 5კლ. წიგნი (1 ნაწ) 1 8 8
ინგლისური 5კლ. რვეული (2 ნაწ) 1 7 7
ინგლისური 5კლ. რვეული (1 ნაწ) 1 7 7
რუსული დ 2 მოსწავლის წიგნი 1 10  
რუსული დ 2 მოსწავლის რვეული 1 4  
ჩვენი საქართველო  5 კლასი  წიგნი  2 ნაწილი 1 8 8
ჩვენი საქართველო   5 კლასი  წიგნი 1 ნაწილი 1 8 8
ბუნება 5 კლ. რვეული 1 6 6
ბუნება 5კლ.წიგნი (2 ნაწ) 1 7 7
ბუნება 5კლ. წიგნი (1 ნაწ) 1 7 7
5 ხელოვნება 1 10 10
მუსიკა 5 კლ. მოსწავლის წიგნი 1 11 11
მუსიკა 5 კლ. რვეული 1 6 6
      139

გაზიარება:

ფასი
139
ნანახია
299