ქართული 11 კლასი მოსწავლის წიგნი
ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ.ვაშაკძე, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი,.მ.ხუციშვილი საგამომცემლო სახლი სწავლანი
22
ქართული 12 კლასი მოსწავლის წიგნი
ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ.ვაშაკძე, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი,.მ.ხუციშვილი საგამომცემლო სახლი სწავლანი
22
ქართული 2 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
6
ქართული 2 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თ კუხიანიძე,ნ გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
6
ქართული 2 კლასი რვეული
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
7
ქართული 3 კლასი 1 ნაწილი
თ კუხიანიძე,ნ გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ქართული 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
7
ქართული 3 კლასი რვეული
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
6
ქართული 4 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
7
ქართული 4 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
7
ქართული 4 კლასი მოსწავლის რვეული
თ კუხიანიძე,ნ გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
0
ქართული 5 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
7
ქართული 5 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე სუალაკურის გამომცემლობა
7
ქართული 5 კლასი ლიტერატურა 1 ნაწილი წიგნი
ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ.ვაშაკძე, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი,.მ.ხუციშვილი საგამომცემლო სახლი სწავლანი
7
ქართული 5 კლასი ლიტერატურა 2 ნაწილი წიგნი
ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ.ვაშაკძე, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი,.მ.ხუციშვილი საგამომცემლო სახლი სწავლანი  
7
ქართული 5 კლასი რვეული გრამატიკა
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
5
ქართული 6 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
გვანცა ჩხენკელი, თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ქართული 6 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
2 ნაწილი გვანცა ჩხენკელი, თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ქართული 6 კლასი ლიტერატურა 1 ნაწილი წიგნი
ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ.ვაშაკძე, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი,.მ.ხუციშვილი საგამომცემლო სახლი სწავლანი  
7
ქართული 6 კლასი ლიტერატურა 2 ნაწილი წიგნი
ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ.ვაშაკძე, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი,.მ.ხუციშვილი საგამომცემლო სახლი სწავლანი
7
ქართული 7 კლასი
მაია მენაბდე, ელისო ნიჟარაძე, ბაკურ სულაკაური, თეა ქიტოშვილი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
20
ქართული ენა 5 კლასი წიგნი
ვ. როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ. თოფაძე, ლ.ვაშაკძე, ა.არაბული, ნ.ნაკუდაშვილი,.მ.ხუციშვილი საგამომცემლო სახლი სწავლანი გრამატიკის წიგნი
7
ქართული ენა 5 კლასი გრამატიკის წიგნი
თინა კუხიანიძე,ნინო გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ქართული ენა 6 კლასი წიგნი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა გრამატიკის წიგნი
7