გეოგრაფია 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ. ელიზბარაშვილი, ზ.დავითაშვილი გამომცემლობა კლიო
12.5
გერმანული 5 კლასი რვეული
Wiz neu A.1.1 ნ.გიორგანაშვილი, შ.კვანჭიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
5
გერმანული 5 კლასი წიგნი
Wiz neu A.1.1 ნ.გიორგანაშვილი, შ.კვანჭიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
გერმანული 6 კლასი რვეული
Wiz neu A.1.2 ნ.გიორგანაშვილი, შ.კვანჭიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
გერმანული 6 კლასი წიგნი
Wiz neu A.1.2 ნ.გიორგანაშვილი, შ.კვანჭიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
გერმანული 7 კლასი რვეული
Wiz neu A.2.1 ნ.გიორგანაშვილი, შ.კვანჭიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
გერმანული 7 კლასი წიგნი
Wiz neu A.2.1 ნ.გიორგანაშვილი, შ.კვანჭიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
9
New
გერმანული 8 კლასი რვეული
Wiz neu A.2.2 ნ.გიორგანაშვილი, შ.კვანჭიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
New
გერმანული 8 კლასი წიგნი
Wiz neu A.2.2 ნ.გიორგანაშვილი, შ.კვანჭიანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
9
დედა ენის კვალზე 1 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
6
დედაენის კვალზე 1 კლასი რვეული
ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
6
ინგლისური 1 კლასი მოსწავლის რვეული
თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცმელობა
7
ინგლისური 1 კლასი მოსწავლის წიგნი
თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკარის გამომცემლობა
7
ინგლისური 1-2 წერის დედანი
თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
0
ინგლისური 2 კლასი მოსწავლის რვეული
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე
8
ინგლისური 2 კლასი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
ინგლისური 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ.ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ინგლისური 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ინგლისური 3 კლასი მოსწავლის რვეული 1 ნაწილი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 3 კლასი მოსწავლის რვეული 2 ნაწილი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 4 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ინგლისური 4 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 4 კლასი მოსწავლის რვეული
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
ინგლისური 5 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8