ხელოვნება 3 კლასი მოსწავლის რვეული
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცემლობა კლიო
5
ხელოვნება 3 კლასი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო კომპლექტი  
10
ხელოვნება 3 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ხელოვნება 3 კლასი მოსწავლის წიგნი
კუნჭულია , მეხაშიშვილი ,მიქაბეიძე გამომცემლობა დიოგენე
8.8
ხელოვნება 4 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცემლობა კლიო  
8
ხელოვნება 4 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამოცემლობა კლიო
8
ხელოვნება 4 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ხელოვნება 4 კლასი მოსწავლის წიგნი
კუნჭულია , მეხაშიშვილი ,მიქაბეიძე დიოგენეს გამომცემლობა
8
ხელოვნება 4 კლასი მოსწვალის რვეული
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო  
5
ხელოვნება 5 კლასი მოსწავლის რვეული
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცემლობა კლიო
5
ხელოვნება 5 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
10
ხელოვნება 5 კლასი მოსწვალის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცემლობა კლიო
8
ხელოვნება 6 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო 
8
ხელოვნება 6 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო
8
ხელოვნება 6 კლასი მოსწავლის რვეული
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო
5
ხელოვნება 6 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ. კუნჭულია, მ. მეხაშიშვილი, ნ. მიქაბერიძე გამომცმელობა დიოგენე
12
ხელოვნება 6 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
10
ხელოვნება 7 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
20
ხელოვნება 7 კლასი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო
12.5
ხელოვნება 7 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ.კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი, ნ. მიქაბერიძე გამომცემლობა დიოგენე
7
ხელოვნება 8 კლასი 1-2 ნაწილი კომპლექტი
ნანა იოსელიანი, სოფიო ქებურია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 1 -2 ნაწილი 
22
ხელოვნება 8 კლასი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო
12.5
ხელოვნება 8 კლასი მოსწავლის წიგნი
მ. მეხაშიშვიილ, ნ.კუნჭულია, ნ. მიქაბერიძე გამომცმელობა დიოგენე
8
ხელოვნება 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო
12.5