ინგლისური 2 კლასი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
ინგლისური 3 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ.ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ინგლისური 3 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ინგლისური 3 კლასი მოსწავლის რვეული 1 ნაწილი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 3 კლასი მოსწავლის რვეული 2 ნაწილი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 4 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  
7
ინგლისური 4 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 4 კლასი მოსწავლის რვეული
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
ინგლისური 5 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
ინგლისური 5 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
ინგლისური 5 კლასი რვეული 1 ნაწილი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 5 კლასი რვეული 2 ნაწილი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
7
ინგლისური 6 კლასი 1 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
ინგლისური 6 კლასი 2 ნაწილი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
8
ინგლისური 6 კლასი რვეული
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
9
ინგლისური 7 კლასი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
14
ინგლისური 7 კლასი რვეული
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
11
ინგლისური 8 კლასი მოსწავლის რვეული
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
11
ინგლისური 8 კლასი მოსწავლის წიგნი
New buildin bridges თ. ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
12
ისტორია 10 კლასი მოსწავლის წიგნი
ფირცხალავა,სანიკიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
10
ისტორია 11 კლასი მოსწავლის წიგნი
ფირცხალავა,სანიკიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
18
ისტორია 11 კლასი მოსწავლის წიგნი
ე. მეძმარიაშვილი, მ.პაპიაშვილი, რ.დაუშვილი, თ. პაპასქირი გამომცემლობა კლიო
16.5
ისტორია 11 კლასი მოსწვალის წიგნი
ნ.ახმეტელი, ნ. ფირცხალავა, გ. აბდალაძე, ბ. კუპატაძე გამომცემლობა დიოგენე  
20.6
ისტორია 7 კლასი მოსწავლის წიგნი
სურგულაძე,გამყრელიძე ლოგოს პრესის გამომცემლობა
15