ხელოვნება 8 კლასი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო
12.5
ხელოვნება 8 კლასი მოსწავლის წიგნი
მ. მეხაშიშვიილ, ნ.კუნჭულია, ნ. მიქაბერიძე გამომცმელობა დიოგენე
8
ხელოვნება 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე გამომცმელობა კლიო
12.5
ხელოვნება 9 კლასი მოსწავლის წიგნი
ნ. კუნჭულია, მ.მეხახიშვილი, ნ.მიქაბერიძე გამომცმელობა დიოგენე
13.2